Skip to main content

Intility Managed Azure

Intility leveres på en skybasert og ferdig konfigurert IT infrastruktur og driftsplattform som kontinuerlig oppdateres og videreutvikles. Intility opererer på tvers av Microsoft Azure og en egenprodusert skyplattform Intility InCloud. Leverandørens multi-cloud tjeneste gir sikring, administrasjon, dokumentasjon og kostnadskontroll av systemer bygget i Microsoft Azure. Intility Managed Azure er en opsjon som kan utløses for at Leverandøren skal ta ansvar for applikasjoner kjørende på Azure plattformen.

Intility Managed Azure

Tjenesten "Intility Managed Azure" er en opsjon som kan utløses dersom Intility skal ta et driftsansvar for løsninger kjørende på Microsofts skyplattform; Azure.  

For tjenester som kjører i Azure leverer Intility drift på to nivåer:  

 • Intility Landing Zone   

 • Application Management 

Intility Landing Zone

Intility tilbyr Landing Zone som det grunnleggende nivået på drift i Azure. Alle kunder med Intility Landing Zone settes opp med en Azure Enterprise Scale Landing Zone og er basert på Microsoft Cloud Adoption Framework (CAF). 

Strukturen til CAF baserer seg på Management groups og oppsett av landing zone vil som standard leveres etter følgende oppsett:

Alle nevnte subscriptions blir med denne tjenesten innrullert i Intility Landing Zone. Dersom kunden ønsker oppsett av subscription uten involvering av Intility innrulleres ikke disse i Intility Landing Zone med plasseres som unmanaged som illustrert over.  

Beskrivelsen over gjelder standard rammeverk for Management Groups og tilhørende subscriptions. Andre endringer og tilpasninger vil gjøres for den enkelte Kunde ved behov slik at oppsettet er best egnet Kundens krav og behov. 

I skrivende stund inneholder Landing Zone følgende konkrete tjenester og muligheter. Som en tjeneste under kontinuerlig utvikling vil endringer og forbedringer forekomme.   

 • Aktivering av Microsoft policies 

 • Aktivering av Defender for Cloud Security Posture Management og Defender for Resource Manager 

 • Sentralisert aktivitetslogging til Intility SOC 

 • 24/7/365 security incident response fra Intility SOC 

 • Identitet og tilgangsstyring  

 • Cloud Documentation; en omfattende revisjon av sikkerhet. 

 • Kostnadsrapportering med forslag til optimalisering i Intility Insight. 

 • Mulighet for nettverksoppsett og Azure Direct Link med Intilitys standard på sikkerhet og konfigurasjon. 

 • Mulighet for "Application Management" (Applikasjonsdrift)    

Applikasjonsdrift (Application Management) i Azure  

Intility leverer ende-til-ende applikasjonsdrift for applikasjoner som kjører i Azure. Dette ansvaret inneholder drift av alle ressurser tilknyttet en applikasjon. Kostnaden knyttet til applikasjonsdrift i Azure vil derfor skalere med antall ressurser som er tilknyttet applikasjonen(-e), ofte i tilhørende subscription. En forutsetning for applikasjonsdrift er at Kundens allerede har utløst Intility Landing Zone opsjonen.  

Ansvarsfordeling  

For å tydeliggjøre ansvarsfordelingen mellom leverandør, kunde og Microsoft illustreres dette basert på leverandørens to nivåer av drift.  

Sikkerhet 

Intility Security Operations Center (SOC) er en spesialisert fagavdeling med dedikerte ressurser som utelukkende jobber med å til enhver tid identifisere og redusere risikoer for uautorisert tilgang og kompromittering av kundeinformasjon og data.  

Intility SOC står sentralt i Leverandørens operasjonelle og tekniske arbeid med å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet i informasjonen som Leverandøren forvalter på vegne av sine kunder.  

SOC overvåker og agerer på sikkerhetshendelser 24/7/365 og arbeider tett med ledende sikkerhetsaktører for å mitigere hendelser, varsle involverte parter og koordinere feilrettingsarbeidet.


Intility Security Operations Center